Loading...

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Anti-Corruption Operation Center, Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประเมินความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เอกสารแนบ

รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต พ

ขนาดไฟล์:5.11 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 69 ครั้ง